کات اوت فیوزهای 11و 20 و 33 کیلو ولت

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتا‍‍‍ژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد. -محدوده تامينات و خدمات : الف) كات اوت فيوزها متشكل از ...

کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت - ابزار دقیق بهروز

کات اوت فیوزها در شبکه توزیع برق ولتا‍‍‍ژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 کیلو ولت مورد استفاده قرار گیرد. - محدوده تامینات و خدمات الف) کات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – port - alitahery

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – header - liftex2016.ir

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – report - jamejamins

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت - نفیس فایل

تحقیق با موضوع كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. مشخصات فني استاندارد براي كات فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – conf-arch

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت - sma مقاله

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – sapco

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – madikan

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – na98

فایل کامل كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت به همراه لینک دانلود ... قابل ویرایش شامل:مشخصات فني استاندارد براي كات اوت فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولتبخش يك- ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – permit - sedaghatpour

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – آیکون پروژه - upmoallem

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتاژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد.- محدوده تأمينات و خدمات:الف) كات اوت فيوزها متشكل از ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – photograp پروژه

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – preview - payamyas

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – tork-art

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت | 15873

دانلود تحقیق با موضوع کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش شامل: مشخصات فنی استاندارد برای کات ...

کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت | 15824

دانلود تحقیق با موضوع کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش شامل: مشخصات فنی استاندارد برای کات ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – standard

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت - پاورپوینت - نیکان لینک

تحقیق با موضوع كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. مشخصات فني استاندارد براي كات فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – pixel - chapeghlimkhorasan

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – media - hadiportals

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتاژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد.- محدوده تأمينات و خدمات:الف) كات اوت فيوزها متشكل از ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – اسکرول پروژه - bahrentezar

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

دانلود فایل ( كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت) - shabtabfile

تحقیق با موضوع كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. مشخصات فني استاندارد براي كات فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولت ...

کات اوت فیوزهای 11و 20 و 33 کیلو ولت | 97

این صفحه مربوط به کات اوت فیوزهای 11و 20 و 33 کیلو ولت: است که می توانید پس از بررسی آن را دانلود نمایید.

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – front

تحقيق برق,تحقيق كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت,تحقیق برق و الكترونيك,فيوز 11 كيلو ولت,فيوز 20 كيلو ولت,فيوز 33 كيلو ولت,كات اوت,كات اوت ...

خرید و دانلود |کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت|

جهت پرسش هرگونه سوال درباره کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت به من تلگراف بفرستید. من سیامک (@Siamak_ADN) هستم. چنانچه مایل باشید، همچنین می ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت | mandate | 7728

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت | mandate | 7728. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما محقق بزرگوار و توانمند. برای فایل كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت ...

کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت | 15334

دانلود تحقیق با موضوع کات اوت فیوزهای 11 و 20 و 33 کیلو ولت، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش شامل: مشخصات فنی استاندارد برای کات ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت – سرویس پروژه - sarvdmc

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتاژ متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد.- محدوده تأمينات و خدمات:الف) كات اوت فيوزها متشكل از ...

كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت

دسته بندي : مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت

دانلود تحقیق با موضوع كات اوت فيوزهاي 11و 20 و 33 كيلو ولت،

در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش شامل:

 

مشخصات فني استاندارد براي كات اوت فيوزهاي 11 و20 و33 كيلو ولت


بخش يك- نيازمندهاي عمومي:

اين مشخصات در برگيرنده حداقل نيازمندهاي مربوط به طراحي و تهيه مواد، ساخت، بازررسي، آزمون و نشانه گذاري و آماده سازي جهت حمل كات اوت فيوزها مي باشد .

كات اوت فيوزها در شبكه توزيع برق ولتاژ  متوسط با سطوح ولتاژ 11و 20و 33 كيلو ولت مورد استفاده قرار گيرد.


-
محدوده تأمينات و خدمات:


الف) كات اوت فيوزها متشكل از پايه فيوز، فيوزگير و لينك فيوز هستند.

ب) چوبدست

ج) مدارك و اطلاعات فني


 -
واحد اندازه گيري:

واحدهايي كه در اندازه گيري، ساختمان و تنظيم مدارك مربوط به تجهيزات و اجزاء آن ها به كار رفته است، بايد همگي منطبق با استاندارهاي اس. آي (سيستم متريك) باشند.


-
زبان

زبان مورد استفاده براي بسته بندي، نشانه گذاري، علامت گذاري و تنظيم مدارك فني انگليسي خواهد بود .اصطلاحات فني بايد جملگي طبق استاندارد آي. اي. سي. انسي باشد .زبان فارسي يا انگليسي مي تواند در نامه نگاری هاي غير فني و ساير مكاتبات مورد استفاده گيرد .


-
حفاظت در برابر جانوران و گياهان

دسته بندی: مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک

تعداد مشاهده: 4173 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل:13 کیلوبایت

 قیمت: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوي فايل ورد قابل ويرايش
نام محصول : کات اوت فیوزهای 11و 20 و 33 کیلو ولت
شناسه کالا : PR7752
قیمت : 16000 تومان
مرجع nikanlink
برچسب ها
قیمت : 16000 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده